Küresel turizm firmalarından biri olan Thomson sponsorluğunda dans müziğinin 200 yıllık gelişimi incelenmiş. Dans müziğinin kökenlerine inilen çalışmada, müziğin 200 yıl içerisinde nasıl değiştiğinden, hani kültürlerden etkilendiğine ve hangi kültürü nasıl etkilediğine ve yöne verdiğine kadar pek çok detay yer alıyor. Thomson firması belli ki pazarlama amacı güttükleri bu çalışmayla kültürler arasındaki etkileşimi vurgulamak istemiş, yararlı veriler edinebileceğiniz çalışmaya yine de bir göz atın deriz.

Resme tıklayarak, animasyona göz atabilirsiniz.

The-Evolution-Of-Western-Dance-Music