Daktilo sadece yazı yazmak için kullanılan bir araç değil. Evet doğru okudunuz. Daktilo 1940’lardan beri aynı zamanda resim aracı olarak da kullanıyor. Daktilo sanatı, yazı karakterlerinin bir araya getirilmesi yoluyla, desenler oluşturmak suretiyle yapılıyor. Dijital sanata ilham olan bu sanatla uğraşanlardan biri de, Londralı sanatçı Keira Rathbone. Rathbone daktilosunu yazı yazmak maksadıyla alsa da, yazamadığını fark etmiş ve aynı dönemde daktilo sanatını keşfetmiş. Sanatçı şimdilerde başarılı örnekler ortaya koyuyor. 

daktilo-sanati-2

daktilo-sanati-3

daktilo-sanati-5

daktilo-sanati-9

daktilo-sanati-10-1

daktilo-sanati-14-475x365