İstanbul Modern kuruluşunun 10. yılında, Türkiye coğrafyasında sinemanın doğuşu olarak kabul edilen 1914’ten günümüze 100 yıllık sinema tarihi serüvenine eğiliyor: Yüzyıllık Aşk.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu araştırma sergisi, sinemanın seyirciyle buluşma anlarına ve bu anların yarattığı bireysel ve kolektif izlenimlere bizi de tanık ederek, oluşumundan bugüne sinemayı yaşatan unsur olan seyirciye odaklanarak, Türkiye’de sinema olgusunu değerlendirmeye açıyor.

Sergi, kişisel çabalarla korunmaya çalışılmış sinema tarihinin hafızasını görünür kılmaya çalışırken; ilk sinema salonlarından günümüz festivallerine kadar sergilediği yazılı ve görsel kaynaklarla seyirciyi bu kez de, bu topraklardaki sinema tarihinin seyrine davet ediyor.

Gazete ilanları, film broşürleri, dergiler, afişler gibi unsurların yanı sıra, 50’ye yakın Türk filminden sahnelerin bulunduğu ve yazarların sinema ve seyirci ilişkisini ele alan yazılarının sunulduğu katalogun da eşlik ettiği sergi, Türkiye’de sinema ve seyirci ilişkisini yeniden anlamlandırmamızı sağlıyor.

Küratörlüğünü Gökhan Akçura ve Müge Turan’ın üstlendiği sergi,  4 Ocak’a kadar İstanbul Modern’de ziyaret edilebilir. Bizden söylemesi!