51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması ön jürisi, festival yönetiminin “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” belgesel filmini, yarışmadan çıkardığını ve bu kararın bir parçası olmadıklarını ve olmayacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada festival yönetiminin, filmi  TCK’nın 125. ve 299. maddelerine aykırı bulduğu gerekçesiyle yarışmadan çıkardığı belirtilirken, ön jüri bunu sansür olarak nitelendirdiklerini fakat tüm uğraşlarına rağmen, festival yönetiminin kararlarını değiştirmediklerini açıkladı.

Festival ön jürisi Berke Baş, Ayşe Çetinbaş ve Seray Genç tarafından yapılan tam açıklama ise şöyle:

“51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması ön jürisi olarak, festivale başvuran belgesel filmler arasından bizden talep edildiği üzere 15 filmi yarışmaya değer bulduk ve festival yönetimine bildirdik. Festival yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanan yarışma filmleri listesinden seçmiş olduğumuz ‘Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek’ belgesel filminin “Türk Ceza Kanunu’nun 125. ve 299. maddelerine aykırı ifade ve içerik ihtiva ettiği” gerekçesi ile çıkarılmış olduğunu öğrendik.

Biz ön jüri olarak, bir belgesel filmin içeriği ne olursa olsun TCK’ya göre değerlendirilmesini ve listeden çıkarılmasını bir sansür olarak niteliyoruz. Böyle bir durumu kabul edilemez bulduğumuzu festival yönetimi ile paylaşmamıza ve bu durumun düzeltilmesini talep etmemize rağmen, festival yönetimi bu kararını değiştirmemiştir.

Bu şartlarda, böyle bir sansürün hiçbir şekilde parçası olmayacağımızı ifade ederek bu kararı tanımıyoruz.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.”