Mutluluğu nasıl ölçeriz? 

Her yıl yapılan mutluluk anketleri mutluluk düzeyimizi gerçekten ölçer mi?

Nüfus sayımlarına yapılan anketler istediğimiz yaşantıya sahip olup olmadığımızı ölçer mi?

Hayallerimizin asla sorulmadığı anketler mutluluğumuzu ölçebilir mi?

Sürekli dillendirilen, milli gelirin kişi başına düşen miktarı mutluluğumuzu ölçebilir mi? Ölçüyor diyelim, kişi başına düşen milli gelir ne kadar doğru hesaplanıyor?

Mutluluğumuzu ölçenlerle, bizim mutluluk gösterge ve tanımlarımız aynı mı?

Peki tüm olanaksızlıklara rağmen, en küçük şeyle mutlu olmaya çalışan bir toplum bu iradeye nasıl sahip olur?

OECD’nin 2011 yılında yaptıkları Daha İyi Hayat girişimi mutluluk kavramı üzerine eğilmiş ve GSMH’nın mutluluk düzeyimizi ölçmekten uzak bir kavram olduğunu belli ki kabullenerek; toplumsal şeffaflık, güvenlik, eğitim ve sağlık olanakları, yaşanılan çevre gibi değişkenleri kapsayan yeni bir endeks oluşturmuş. Üzerine uzun uzadıya tartışılabilecek çalışmalara bir göz atın bakalım, sizin mutluluğunuz gerçekten bu değişkenler tarafından mı belirleniyor?

the-many-elements-of-happiness-and-well-being

Mutluluk: Genetik, Aile, Etkinlikler, Arkadaşlar, İş tatmini, Toplumsal bağlar
Yaşam koşulları: Çevre, Sağlık, Eşitsizlik, Eğitim
Ekonomik refah: Eğlence, Zenginlik, Piyasada değeri olmayan etkinlikler, İşsizlik
GSMH: Tüketim, Net yatirim, Eskime payı, Dış dünyaya giden net gelirler, Refaha katkıda bulunmayan harcamalar