Bono ile ilgili neredeyse her yıl bir vergi haberi yapılır. Hatırlayanlarınız olur daha önceki yıllarda da Bono vergilerini ödemeyeceğini açıklamış ve konserlerinde Bono’ya karşı eylemler yapılmış, birinde Bono’yu protesto eden bir grup balonlar uçurarak eylem yapmıştı.

Bono yeni bir vergi açıklamasıyla daha gündeme geldi. İrlanda’daki vergi avantajının ülkeyi kalkındırdığını söyleyen Bono’ya şimdi de sendikalar karşı çıktı. Guardian’ın haberine göre ise  Avrupa ülkelerinde vergi yüzde 20 oranındayken, İrlanda’da yüzde 12,5 olması Apple, Google, Facebook, Amazon gibi firmaların merkezlerini İrlanda’da göstermesine neden oluyor. Vergiden kaçınma yöntemleri ile firmalar, toplamda ödeyecekleri vergiyi önemli ölçüde azaltıyorlar.

Vergi rekabetinin getirdiği gelir üstüne açıklama yapan Bono ise şöyle diyor,“Biz küçük bir ülkeyiz, bizim yaratıcı ve zeki olmamız gerekiyor ve ülkemize bildiğimiz tek zenginliği vergi rekabetimiz getirdi. Bu sayede bu firmalar (teknoloji) burada. Doğal kaynakları olmayan bizim gibi küçük ülkelerin insanları kendilerine çekebilmeleri gerekli. 50’li ve 60’lı yıllarda nüfusumuz büyük kan kaybı yaşadı tüm dünyaya göç Verdi. Şimdi İrlanda’nın vergi politikası yüzünden ülkemizde daha fazla hastane ve itfaiyeci var. ”

İrlanda’da 100.00 işçiyi temsil eden Unite sendikası ise U2 solistinin söylediklerini eleştirerek, Devlet İstatistik Kurumu’nun verilerine göre İrlanda’da yaşayan her 4 kişiden birinin yoksulluk sınırının altında  yaşadığını belirtiyor. Bono’nun “ekonominin gelişkinliğine” kaynak olarak gösterdiği “çifte İrlandalı” diye adlandırılan ve Apple gibi bir firmanın iki İrlanda firmasını kullanarak İrlanda’daki vergi oranını düşürmesini sağlayan vergi politikası Avrupa Birliği tarafından da eleştirilip, son vermesi talep edilmekteydi.Sendikalar düşük kurumlar vergisi oranının da İrlanda devletini milyarlarca Euroluk bir gelirden mahkum bıraktığını iddia ediyor.

Ekonomistler ve sendikacılar kendini “doğal sosyal democrat” olarak tanımlayan Bono’nun Finlandiya, Danimarka ve Belçika gibi diğer küçük ölçekli ülkelerdeki gibi ihracat odaklı bir modeli savunmasının ülkesi için daha faydalı olacağını söylüyorlar.

U2 grubu da geçmişte vergiden kaçınma problemleri ile baş başa kalmış, 2006 yılında grup, global müzik işlerini yürüten şirketi daha az vergi ödemek için Hollanda’ ya kaydırmıştı. Paul Mc Guinness grubun gelirlerinin %95’inin ülke dışından kaynaklandığını söyleyerek bu adımı savunmunuştu.